Обучения


В ДГ "Пинокио" за децата се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Осигурени са различни организирани занимания в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна възраст:

- български език и литература;

- математика;

- социален свят;

- природен свят;

- изобразително изкуство;

- музика;

- физическа култура;

- игрова култура

- конструктивно-технически и битови дейност.

По желание на децата, срещу заплащане от родителите, функционират дейности извън държавните образователни изисквания:

- английски език;

- народни танци;

- спортни танци;

- бойни изкуства.

             Детската градина работи по Национална Програма "С грижа за всеки ученик". Модул "Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи" по ОН "Български език и литература" и ОН "Математика".

              Педагогическите специалисти работят по предварително разработен график, дейностите се осъществяват във времето извън изпълнението на задължителната норма преподавателска дейност.


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:57:23
Последна промяна: 22/01/2019, 15:42:56
Посещения: 1133