Партньорства

Екипът на ЦДГ "Пинокио" работи в тясно сътрудничество с:

. Русенски университет "Ангел Кънчев"

. Регионална Библиотека "Любен Каравелов"

. Ресурсен център - Русе

. Русенска Митрополия

. Асоциация "Дислексия-България"

. ЦДГ "Вълшебната къщичка" - гр. Букурещ Република Румъния

. Културни институти ДТ "Сава Огнянов", Държавен куклен театър, Русенска опера

. Комплекс за социални услуги за деца и семейства

. Българо-Румънски трансграничен институт по медиация


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:56:16
Последна промяна: 28/03/2016, 15:56:16
Посещения: 677