Текуща процедура

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- Информация за публикувана обява - Изтегли

- Протокол - Изтегли

- Протокол 2 - Изтегли

- - Договори - Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4, Договор 5, Договор 6, Договор 7, Договор 8, Договор 9

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - Изтегли


Страницата е създадена на: 12/06/2018, 12:52:37
Последна промяна: 08/04/2019, 12:43:52
Посещения: 106