Административни услуги

РМС № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване  - изтегли

Приложение № 4 Мерки за вписване на невписани услуги в регистъра на услугите

Част втора - Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Промяна в Наредба №16 за таксите в детската градина

 


Страницата е създадена на: 22/01/2019, 0:00:00
Последна промяна: 29/01/2021, 13:03:31
Посещения: 1428