Бюджет

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2021 г.  - Държавни дейности; Местни дейности

 Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г. изтегли     Cash_Flow_2021_1

 Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. изтегли    изтегли

 Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г. изтегли  изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2020 г.  - Държавни дейности; Местни дейности

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. изтегли 

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 22/10/2021, 14:34:24
Посещения: 2076