Бюджет

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2021 г.  - Държавни дейности; Местни дейности

 Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г. изтегли     Cash_Flow_2021_1

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2020 г.  - Държавни дейности; Местни дейности

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. изтегли

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. изтегли 

 

Бюджет на ДГ "Пинокио" за 2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 10/05/2021, 14:57:24
Посещения: 1966