Дневен режим

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

3-4 годишни деца

 

Час

 

Форми на педагогическо взаимодействие

 

П

Р

Е

Д

И

 

О

Б

Я

Д

 

от 6, 30 ч. до 8, 00 ч.

 

Прием на децата и занимания по интереси

от 8, 15 ч. до 8, 30 ч.

 

Утринна гимнастика

от 8, 30 ч. до 9, 00 ч.

 

Закуска

от 9, 15 ч. до 10, 15 ч.

 

Основни форма на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации

 

от 10, 15 ч. до 10, 30 ч.

 

Подкрепителна закуска

от 10, 30 ч. до 12, 00 ч.

 

Основн и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

 

С

Л

Е

Д

 

О

Б

Я

Д

 

от 12, 15 ч. до 13, 00 ч.

 

Обяд

от 13, 00 ч. до 15, 30 ч.

 

Сън

от 15, 45 ч. до 16, 00 ч.

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 16,00 ч. до 16, 30 ч.

 

Закуска

от 16, 30 ч. до 17, 30 ч.

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

от 17, 30 ч. до 18, 30 ч.

 

Изпращане на децата и общуване с родителите

 

 Директор: /п/

                     /Ц. Тодорова/

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

 5 - 6 годишни деца

 

Час

 

Форми на педагогическо взаимодействие

 

П

Р

Е

Д

И

 

О

Б

Я

Д

 

от 6, 30 ч. до 8, 00 ч.

 

Прием на децата и занимания по интереси

от 8, 15 ч. до 8, 30 ч.

 

Утринна гимнастика

от 8, 30 ч. до 9, 00 ч.

 

Закуска

от 9, 15 ч. до 10, 00 ч.

 

Основни форма на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации

 

от 10, 00 ч. до 10, 15 ч.

 

Подкрепителна закуска

от 10,15 ч. до 11, 30 ч.

 

Основна форма на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации

 

от 11, 30 ч. до 12, 15 ч.

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

 

С

Л

Е

Д

 

О

Б

Я

Д

 

от 12, 30 ч. до 13, 00 ч.

 

Обяд

от 13, 00 ч. до 15, 00 ч.

 

Сън

от 15, 15 ч. до 15, 45 ч.

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

от 15, 45 ч. до 16, 15 ч.

 

Закуска

от 16, 30 ч. до 17, 30 ч.

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

от 17, 30 ч. до 18, 30 ч.

 

Изпращане на децата и общуване с родителите

 

 Директор: /п/

                     /Ц. Тодорова/

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:57:32
Последна промяна: 29/01/2019, 11:13:12
Посещения: 1778