Документи

Правилник за дейността на Детска градина "Пинокио" - част1, част2, част3

Стратегия за развитие на ДГ "Пинокио" за периода 2016 - 2020 година - изтегли

План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ "Пинокио" за периода 2016 - 2020 година - изтегли

Програмна система за развитието на ДГ "Пинокио" гр. Русе "Природо-социално партниране на децата от 3 до 7 години" изтегли

Етичен кодекс изтегли

План за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ДГ "Пинокио" изтегли

Механизъм за противодействие на тормоз и насилие между деца и засилване сигурността в ДГ "Пинокио" гр. Русе изтегли

Годишен комплексен план за учебната 2019/2020 година изтегли

Годишен план за квалификацията на педагогическите специалисти в детска градина "Пинокио", гр. Русе, за учебната 2019/2020 година изтегли

Организация на учебния ден изтегли

Седмични разписания изтегли

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:47:40
Последна промяна: 27/09/2019, 12:07:57
Посещения: 1885