Документи

Правилник за дейността на Детска градина "Пинокио" - част1, част2, част3

Стратегия за развитие на ДГ "Пинокио" за периода 2016 - 2020 година - изтегли

План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ "Пинокио" за периода 2016 - 2020 година - изтегли

Програмна система за развитието на ДГ "Пинокио" гр. Русе "Природо-социално партниране на децата от 3 до 7 години" изтегли

Етичен кодекс изтегли

План за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ДГ "Пинокио" изтегли

Механизъм за противодействие на тормоз и насилие между деца и засилване сигурността в ДГ "Пинокио" гр. Русе изтегли

Годишен комплексен план за учебната 2019/2020 година изтегли

Годишен план за квалификацията на педагогическите специалисти в детска градина "Пинокио", гр. Русе, за учебната 2019/2020 година изтегли

Организация на учебния ден изтегли

Седмични разписания изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи  изтегли

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ "Пинокио" за 2018 - 2020 г.  изтегли

Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ "Пинокио", гр. Русе при възстановяване приема на деца по време на извънредна епидемична обстановка изтегли

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ „ПИНОКИО”, ГР. РУСЕ И ПРИЕМ  НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА  ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОД. изтегли


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:47:40
Последна промяна: 14/09/2020, 16:49:32
Посещения: 2287