Екип

Екипът на ДГ "Пинокио" се състои от 41 човека, от които:

- 21 педагогически специалисти: директор, заместник директор учебна дейност, психолог, ресурсен учител, учител по музика и 16 учители;

- 20 непедагогически персонал: главен счетоводител, ЗАС, домакин, двама готвачи, работник кухня, двама огняри, 9 помощник възпитателя, 3 помощник на учителя;

Педагогическият екип в ДГ "Пинокио" се състои от амбициозни и знаещи педагози, стремящи се да разширяват обема на знанията си и да бъдат в крак с най - новите и модерни образователни технологии.

Педагогическите специалисти планират, организират и осъществяват педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и работят за осигуряване на необходимите условия за:

- физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;

- гарантиране неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;

- възпитаване в дух на съпричастност и толерантност;

- приобщаване към българските традиции, обичаи, към културните и общочовешки ценности;

В ДГ "Пинокио" детето открива:

- уютна, спокойна и близка до семейството обстановка;

- учител - предпочитан приятел, съветник, партньор;

- приятели;

- един неповторим свят;

Творческият ентусиазъм и любовта, с която екипът се грижи за емоционалния комфорт на децата, превръщат ДГ "Пинокио" в желана територия.

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 30/11/2020, 12:48:43
Посещения: 4006