Екип

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.

Екипът на ДГ "Пинокио" осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и работи за осигуряване на необходимите условия за:

- физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;

- гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;

- възпитава го в дух на толерантност;

- приобщава го към българските традиции, обичаи, към културните и общочовешки ценности.


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:55:34
Последна промяна: 22/01/2019, 15:31:02
Посещения: 2490