История

ДГ “Пинокио” получава своето име през 1993 г., когато се обединяват три детски градини – “3-ти март”, “Г. Димитров ” и “М. Палаузов”.

ДГ “Пинокио” е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст. Детската градина разполага с 2 сгради в кв. „Родина”. Посещавана е от 232 деца, разпределени в 8 групи, от които четири подготвителни.
Екипът на ДГ “Пинокио” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание. От 2004 год.в детската градина интегрира в масовите групи деца със специални образователни потребности.
ДГ “Пинокио” е с много добра и модерна материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина разполага с различни кабинети: ресурсен кабинет, сензорна стая, физкултурен салон, учителска стая, методични кабинети. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито. 

В периода 2017-2019 година двете сгради на ДГ "Пинокио" бяха ремонтирани по проект "Ремонт на пет учебни заведения и прилежащите им дворни пространства" по ОП "Региони в растеж". 

В Детска Градина “Пинокио” детето открива:

• Един неповторим свят.
• Уютна, спокойна и близка до семейството среда.
• Учител – предпочитан приятел,съветник, партньор.
• Приятели.
Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Пинокио” в желана територия!


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 15:55:26
Последна промяна: 27/09/2019, 12:24:54
Посещения: 1467