История

 

ДГ "Пинокио" получава своето име през 1993 година, когато се обединяват три детски градини: ДГ " 3- ти март",  ДГ "Митко Палаузов", ДГ "Георги Димитров". 

ДГ "Пинокио" е общинско детско заведение, в което се обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст. Детската градина разполага с две сгради, разположени в кв. "Родина". Посещаване е от 230 деца, разпределени в 8 възрастови групи. 

ДГ Пинокио" успя да създаде свой собствен облик. Изгради специфична система на обучение и възпитание, с което се отличава от останалите детски градини, а именно - приобщаване  на деца със специални образователни потребности. 

МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователната дейност, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, създават възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на обучение и възпитание.

2. Поставяне основи в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност.

3. Формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с позитивно мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

4. Превръщане на учебно заведение в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

 5. ДГ "Пинокио" - ценно място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 04/12/2020, 9:30:21
Посещения: 2531