Нормативни документи

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Директорът на ДГ "Пинокио", гр. Русе, осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на ДГ "Пинокио". 

В ДГ "Пинокио" заявление  за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. 

Адрес: гр. Русе, п.к. 7006, ул. "Вискяр" № 2

Електронен адрес: https://cdg-pinokio.org/

 

Лице за контакт: 

Ценка Тодорова - Директор

тел. 0894716558

e-mail: cdg_pinokio@abv.bg

 

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ДГ "Пинокио" гр. Русе

Заявление за достъп до информация

Протокол за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно ползване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

 Промяна в Наредба №16 за таксите в детската градина


Страницата е създадена на: 12/11/2020, 0:00:00
Последна промяна: 29/01/2021, 13:11:46
Посещения: 943