Правила

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП ЗА 2021 - 2022 учебна година

ГРАФИК НА СИТУАЦИИТЕ ПО БДП ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА 2021 - 2022 учебна година


 

За обучението на децата в безопасно движение по улицата, в ранна възраст, основна роля имат родителите, следвани от учителите. Още от детската градина децата се запознават с правилата за пресичане, поведение на пътя, в обществения и личен транспорт, както и някои основни пътни знаци. От нас, възрастните, зависи да прилагаме наученото на практика и да спазваме правилата, когато сме с децата. Ако ние пресичаме на червено, когато сме с тях, не може да очакваме те да не го правят, когато са сами. затова обучението реално започва с първата разходка, в която детето не е в бебешка количка.

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР Е ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС!   

 

 


Страницата е създадена на: 20/11/2020, 0:00:00
Последна промяна: 27/10/2021, 15:25:46
Посещения: 1484