Оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж" Проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - изтегли

- Длъжност "Помощник на учителя" - 2 бр. 

- Длъжност "Помощиник-възпитател" - 2 бр. 

 

 

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  - 07.06.2021 г.

 

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  


Страницата е създадена на: 29/01/2020, 0:00:00
Последна промяна: 13/09/2021, 12:17:00
Посещения: 878