Проекти

 

Проект ""STEAM - ЗАБАВНО И ЛЕСНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА" ПО КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 НА ПРОГРАМА НА ЕС "ЕРАЗЪМ+"

Проект АПСПО по ОП Наука и образование за интелигентен растеж

 

Проект "Зелените работилници" 

Национална кампания "За чиста околна среда - 2019"  на ПУДООС

 

 

Проект  "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция" 

 

Уважаеми родители, 
имам удоволствието да Ви информирам, че педагогическият екип на ДГ "Пинокио" е включен в проект "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция" - BG05M2OP001-3.001-0028.
Бенефициент е Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация".
Партньори: Община Русе; Община Ветово; ДГ "Пинокио"; ДГ "Червената шапчица"; ДГ "Ралица"; ДГ "Роза" с. Ново село; СУ "Никола Обретенов"; ДГ "Щастливо детство" гр. Ветово; ДГ "Звънче" с. Смирненски, СУ "П.Р. Славейков" с. Смирненски.
Срок на изпълнение на проекта: 24.08.2016 - 31.12.2018 год.
Одобрен бюджет: 495 689,15 лв. 
Основна цел на проекта: Да допринесе за формиране на благоприятни условия и подкрепяща среда за активно социално приобщаване на децата в неравностойно положение и за изграждането им като пълноценни личности и граждани в Община Русе.
В проекта са включени 217 деца от двете сгради на детската градина. Те ще се забавляват и работят в ателиета под умелото ръководство на педагозите от детската градина, както следва:
- Допълнително обучение по български език за децата на 3-4 год. - ст. учител Мехмедова;
- Допълнително обучение по български език за децата на 5-6 год. - ст. учител С. Николова;
- Ателие: "Забавен български език" - гл. учител Ил. Иванова, ст. учител Цв. Пометкова, ст. учител Ив. Тороманова; - Ателие "Вълшебният свят на приказките" - ст. учител В. Спасова, ст. учител Ел. Костадинова, учител Тр. Андреева;
- Ателие: "Игрите на баба и дядо" - ст. учител Л. Семова, ст. учител М. Пасева, ст. учител М. Тодорова; 
- Ателие: "Народни празници и обичаи" - ст. учител Св. Пенева, учител Ива Кръстева;
- Ателие "Сръчковци" - ст. учител Ел. Костадинова, учител Тр. Андреева;
- Ателие: "Природата - моят приятел" - ст. учител В. Спасова, ст. учител Ив. Тороманова, ст. учител М. Пасева;
- Ателие: "Спорт и здраве" - ст. учител Н. Гочева.
Други дейности по проекта са: 
- Организиране и провеждане на изложби, фестивали, честване на знакови празници. Децата, участващи в ателиетата ще имат възможност за изяви по време на организирани в рамките на проекта:
- изложби - 2 изложби във всяко учебно заведение
- спортни състезания - 1 във всяко учебно заведение
- честване на празници - 21 февруари - Международен ден на майчиния език; 8 април - Международен ден на ромите и 24 май-Ден на българската просвета и култура..
Ще се проведат и следните познавателни дейности:
- посещение на театър - 4 пъти в рамките на проекта;
- посещение на кино - 4 пъти в рамките на проекта;
- посещение на музей - 4 пъти в рамките на проекта.
Дейност по проекта, която е от голямо значение за детската градина - повишаване качеството на обучението чрез подобряване на образователната среда и обогатяване на материалната база.
Уважаеми родители,
разчитаме на Вашето партньорство и подкрепа за реализиране на дейностите по проекта, така че да възпитаме нашите деца в дух на толерантност и да ги изградим като пълноценни личности и граждани на Община Русе.

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 16:01:33
Последна промяна: 29/01/2020, 13:58:59
Посещения: 1440