Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Пинокио" по обособени позиции

Процедури по ЗОП

Решение (дата 02.07.2015/16:00 ч.) - [изтегли]

Обявление (дата 02.07.2015/16:00 ч.) - [изтегли]

Документация и Образци (дата 02.07.2015/16:00 ч.) - [изтегли]

Ход на процедурата [изтегли]

съобщение за отваряне на цени - [изтегли]

съобщение за отваряне - [изтегли]

Протокол № 1/ 31.07.2015 - [изтегли]

Протокол № 2/ 06.08.2015 - [изтегли]

Решение № 0344/ 14.08.2015 - [изтегли]

Информация гаранции - [изтегли]

[informacia_garancii_31.08.2015.doc] [informacia_garancii_16.09.2015.doc]

Договори -
[Dogovor_1.pdf], [Dogovor_2.pdf], [Dogovor_3.pdf], [Dogovor_4.pdf], [Dogovor_5.pdf], [Dogovor_6.pdf], [Dogovor_7.pdf], [Dogovor_8.pdf], [Dogovor_9.pdf]

Плащания - [09.2015], [10.2015], [11.2015], [12.2015], [01.2016], [02.2016], [03.2016], [04.2016], [05.2016], [06.2016], [07.2016]


Страницата е създадена на: 25/10/2016, 9:51:41
Последна промяна: 25/10/2016, 10:04:23
Посещения: 954