„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Пинокио“, гр. Русе“

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 

- Обява - Изтегли [.pdf]

- Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП - Изтегли [.pdf]

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ - Изтегли [.docx]

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли [.docx]

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли [.docx]

- Образци - Изтегли [.docx]

- Кратка информация - Изтегли [.pdf]

- Приемо-предавателен протокол - Изтегли [.pdf]

- Протокол № 1/02.08.2016 г. - Изтегли [.pdf]

- Протокол 31.08.2016 г. - Изтегли [.pdf]

 - Договори [D1.pdf], [D2.pdf], [D3.pdf], [D4.pdf], [D5.pdf], [D6.pdf], [D7.pdf], [D8.pdf], [D9.pdf]


Страницата е създадена на: 25/10/2016, 9:54:44
Последна промяна: 25/10/2016, 10:07:22
Посещения: 963